Werkwijze

Klanten krijgen wat ze nodig hebben, zonder gedoe.

Agile 

HQBits werkt volgens de beproefde Agile methode. In het eerste overleg met de klant wordt bepaald waar de software voor gebruikt moet worden, waarbij HQBits het liefst overlegt met de eindgebruikers zelf.

Daarna gaan we aan de slag om een eerste werkend prototype te maken, liefst binnen een paar weken. Dit deelresultaat wordt geëvalueerd door de klant en zonodig aangepast, en daarna gaan we verder met de volgende fase (mijlpaal) en dan volgt eenzelfde evaluatieprocedure. Een gemiddeld project kan verdeeld worden in twee tot vijf mijlpalen. De mijlpalen worden van tevoren afgesproken, zodat u weet wanneer uw product klaar zal zijn.

Testen

Een gedegen testproces maakt onderdeel uit van elk softwareproject dat HQBits uitvoert. Zo heeft u op het einde precies het product dat u goed kunt gebruiken en zullen er geen domme fouten meer inzitten.

Technologieën

Wij ontwikkelen in principe in C# / MVC asp.net maar zijn niet bang voor andere technologieën.

Kennis die wij in huis hebben:

C#  ASP.NET  SQL Server  JavaScript  .NET  XML  PHP  Ruby on Rails  HTML  jQuery SQL AJAX CSS MySQL  Visual Studio 2010  Java  WCF Web Services  ASP  Visual Basic  C++  LINQ  ASP.NET MVC Agile  C  IIS  XHTML